Wednesday, August 15, 2012

आ.ब. २०६८/६९ मा संचालि कार्यक्रमका झलकहरु :-

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहकारी विभाग
डिभिजन सहकारी कार्यालय उदयपुर


५४ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०६८ स्थानीय निकाय र लाइन एजेन्सीका पदाधिकारीहरुबीच 
१ दिने अन्तरक्रिया ।


No comments:

Post a Comment